Følg oss i sosiale medier
post@hittravel.no
48192222
Treatment/Behandling

Våre priser er ment som veiledende og hver og en pasient vil få sitt eget behandlingstilbud.

 Price
Consultation & X-ray/Konsultasjon og røntgen  

No charge

Implant from/Implantat fra  €595
Implant and abutment from/Implantat og oppbygging fra  €695
İmplant plus abutment and crown from/Implantat pluss oppbygging og kroner fra  €895
İmplants inc; Bio-Horizons–Nobel–Direkt–Bego-Zimmer-Straumann
Zirkonium crown from/Zirkonium kroner fra  €295
Ceramic crown with metal from/Keramiske kroner fra  €165
Laminate veneer crown from/Skallfasettkroner fra  €300
Porcelain crown for implant from/Porselenkroner for implantat fra  €250
Upper or lower Full Denture each is from/Over og under gebiss pr fra  €750
White Composite Filling from/Hvit kompositt fylling fra  €100
Root canal treatment per canal from/Rotfylling fra  €100
Whitening (Bleeching) pro jaw from/Bleking fra  €225
Professional cleaning from/Profesjonell rengjøring fra  €125
Surgical extraction from/Kirurgisk trekking fra  €200
Sinus lift from/Sinus oppbygging fra  €400
Membrane materials from/Membran materialer fra  €200
Graft materials/Oppbyggingsmaterialer  €150 per cc
·       Consultation & Treatment plan/ Konsultasjon og behandlingsplan

·       Dental Contouring/Tannpåbygging

·       Panoramic or intra oral X-ray/Røntgen

·       Temporary tooth covers/Midlertidige tannerstatninger

·       Transfers to & from hotel and clinic for treatments/Transport til og fra hotell

 

Med forbehold om prisendringer.

İNCLUSİVE